June 5, 2023
Trang chủ » Product management » Từ Marketer đến Product Manager
Marketer to product manager

Marketer to product manager

Có nhiều lợi thế nếu bạn chuyển sang nghề Product manager từ một người làm Marketing. Đơn giản là bạn hiểu cách giới thiệu sản phẩm của bạn đến người dùng và tối ưu hành trình đó như thế nào.

Marketer to Product Manager

Về nguyên tắc, rõ ràng những gì mà các Marketer thông thường đang thiếu để trở thành Product Manager chính là kỹ năng làm việc với team lập trình. Họ sẽ có thể tìm ra thị trường và tùy thuộc vào kinh nghiệm, ít nhiều họ nên hiểu các nguyên tắc thiết kế. Tuy nhiên, điều này ngày càng không hợp lí nữa vì các kỹ thuật marketing thành công nhất đang liên quan đến khả năng nhận thức kỹ thuật ở một mức độ nào đó.

Từ Marketer cấp trung hoặc cao cấp có thể đã dẫn dắt các chiến dịch bao gồm sự hiểu biết về thị trường của họ kèm theo sự hiểu rõ của họ với khả năng của các lập trình viên. Với các công cụ mới xuất hiện mỗi ngày thì giờ đây, sự giao nhau giữa marketing và sản phẩm đã rõ ràng. Do đó, sản phẩm thường là yếu tố đầu tiên trong 4Ps được liệt kê!

Sự kết hợp hoàn hảo giữa phát triển sản phẩm và Marketing

Bạn có biết các điều sau đây: thử nghiệm beta, phát triển bản demo, lập kế hoạch dự án, đào tạo về mặt sản phẩm, soạn thảo use cases, lập ra roadmap, phân tích doanh thu… chúng là sự kết hợp hoàn hảo giữa phát triển sản phẩm và marketing.

Trên thực tế, nếu các Product Manager truyền thống chủ yếu dựa vào trực giác sản phẩm và lập kế hoạch dựa trên dữ liệu, thì những người thành công về sản phẩm hiện đang đưa Marketing và tăng trưởng vào ưu tiên hàng đầu của họ. Tất cả là việc kết hợp nhu cầu sản phẩm của bạn và mở rộng sự chấp nhận của người dùng cũng quan trọng như tầm nhìn sản phẩm của bạn.

Truyền tải thông điệp

Sản phẩm có thể được tạo ra và Marketing để truyền đạt giá trị. Tuy nhiên, trên thực tế, cả hai đều hợp tác trong các quá trình như giới thiệu sản phẩm, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn khách hàng, hỗ trợ bán hàng và nghiên cứu cạnh tranh. Mục tiêu chung là truyền tải thông điệp.

Những người giải quyết xung đột

Chắc chắn, bất kỳ Marketer giỏi nào cũng nhận thức được rằng một lý do để biện minh cho việc thuê các Product Manager là để tránh sự phân chia sai lệch giữa các nhóm liên quan đến khách hàng. Một Marketer đi vào làm sản phẩm nên ghi nhớ vai trò của họ như những người giải quyết xung đột theo đúng nghĩa đen, vì các Product Manager thường là hy vọng cuối cùng về sự hòa bình giữa các bộ phận.

Xích mích là kẻ thù của Product Manager

Và hãy coi đây là một nhiệm vụ ngoài văn phòng: xích mích là kẻ thù của Product Manager. Các tính năng không được có xung đột, vì người dùng cần phải có trải nghiệm mượt mà để chuyển đổi thành khách hàng lâu dài. Đây là nơi mà các Marketer nên ghi nhớ các bài học về trải nghiệm khách hàng của họ, và chia sẻ những hiểu biết với các đồng nghiệp Product Manager tập trung hơn vào kỹ thuật.

Bắt đầu là từ khách hàng

Có ý kiến cho rằng: Quản lý sản phẩm ngày nay bắt đầu là từ khách hàng. Bạn cần hiểu, thông cảm và xác thực nhu cầu của họ.

Thật vậy, xác thực là điều cơ bản và các chiến lược dựa trên dữ liệu là điều mà nhiều Marketer có thể mang đến cho công việc Quản lý sản phẩm. Có rất nhiều nguồn mà các kỹ sư hoặc nhà thiết kế sẽ không biết, cũng như các ấn phẩm phổ biến hoặc báo cáo ngành. Có khả năng các Marketer đã quen với các công cụ như Salesforce, Excel và Tableau.

Các kỹ năng của người làm marketing từ lan truyền thông điệp đến các blogs, tìm cách thúc đẩy nhận thức, tìm kiếm và giữ chân khách hàng…. những trải nghiệm với những hiểu biết này sẽ mở rộng cơ sở người dùng của bạn và là một tài sản cho sự nghiệp sản phẩm trong tương lai.

Cuối cùng, ý tưởng nền tảng cho cả marketing và quản lý sản phẩm là: tâm lý học ứng dụng. Bạn cần kể câu chuyện đúng và kể đúng câu chuyện. Đó là điểm chung của cả hai và có thể giúp bạn với tư cách là một Marketer chuyển đổi sang Product Manager.


Tabbook không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung. Thông tin có trong trang web này được cung cấp trên cơ sở tham khảo nên không có đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác hoặc kịp thời …

Tabbook team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *