June 12, 2024
Trang chủ » Product management » Top 5 thử thách đối với Product Manager
Top 5 khó khăn khi làm Product manager

Top 5 khó khăn khi làm Product manager

Product manager (người quản lý sản phẩm) đóng vai trò quan trong trong quá trình phát triển phần mềm. Vai trò này đòi hỏi sự hiểu biết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực nên việc đối mặt với nhiều khó khăn là không thể tránh. Những thử thách lớn bạn có thể gặp được nói đến trong bài viết dưới đây

Product Manager phải gắn liền với trách nhiệm

Muốn trở thành một Product Manager thành công cần nhiều kĩ năng, bạn phải chịu trách nhiệm về sản phẩm tổng thể. Product Manager dẫn dắt và liên kết các bộ phận khác nhau để cùng đạt mục tiêu, thách thức là điều không thể thiếu trong công việc của họ. Người làm công việc này phải quản lí nhiều việc nhỏ cùng một lúc, từ đó đưa ra quy trình quản lí và phát triển sản phẩm một cách phù hợp. Ngoài ra, Product Manager phải cân bằng trách nhiệm của mình trong từng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm truyền đạt lộ trình phát triển sản phẩm để mọi người hiểu rõ.

Thời gian có hạn

Một Product Manager phải cân bằng được phương trình thời gian để đảm bảo đúng tiến độ sản phẩm. Họ quản lí chuỗi phát triển sản phẩm và làm việc với nhiều bộ phận liên quan. Điều đáng chú ý là nếu có sự chậm trễ của một quá trình nhỏ sẽ ảnh hưởng đến thời hạn hoàn thành sản phẩm, các bộ phận liên quan hoặc đối tác sẽ gây sức ép lên Product Manager. Vì vậy, họ cần xử lí rất nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một khoảng thời gian.

Tham khảo các phương pháp quản lí thời gian tại đây

"Time" animation by Vraj Shah
“Time” animation by Vraj Shah

Product Manager đưa ra lộ trình cho sản phẩm

Quá trình xây dựng sản phẩm đòi hỏi rất nhiều dữ liệu, nhưng vấn đề nan giải hơn đặt ra khi mọi dữ liệu đầu vào đều mang ý tưởng tốt, khi đó họ phải hướng dẫn các bộ phận liên quan hướng giải quyết puhf hợp bằng cách sắp xếp dữ liệu theo thứ tự ưu tiên. Các Product Manager phải có lộ trình cụ thể và tạo lập các phương án dự phòng cho sản phẩm trước sự gián đoạn được tạo ra bởi các sự kiện và biến cố. Họ là người cần nắm rõ doanh thu tổng thể của từng sản phẩm và khả năng tạo ra lợi nhuận, từ đó sử dụng các công cụ hỗ trợ để biết được mức độ rủi ro và khả thi của dự án.

Gặp khó khăn từ khách hàng

Không có một thước đo chuẩn nào về cảm nhận của khách hàng khi trải nghiệm sản phẩm. Đó chỉ là những bản khảo sát trên giấy với số liệu thống kê không chính xác. Những dữ liệu không đáng tin cậy như vậy ảnh hưởng đến quá trình phân tích và cải tiến sản phẩm. Thách thức của Product Manager bao gồm việc biết khách hàng muốn gì và hiểu rõ về nhu cầu của khách hàng. Đây là hai nguyên nhân chính bắt buộc Product Manager phải có quyết định ban đầu hợp lí. 

"Customer service" animation by Mahendra Bhunwal
“Customer service” animation by Mahendra Bhunwal

Sáng tạo và độc đáo

Với áp lực về thời gian và sức ép từ các bộ phận, Product Manager thường bị cuốn vào những công việc quan trọng và cần ưu tiên giải quyết. Vì vậy họ dễ lơ là đến sự độc đáo và sáng tạo của sản phẩm, nhưng để duy trì tính cạnh tranh và sự đổi mới ở mức tối đa, tính sáng tạo và tính độc đáo là giá trị cốt lõi của nhóm sản phẩm.

Creative animation by Jignesh Gajjar
Creative animation by Jignesh Gajjar

Có thể nói đây là một công việc yêu cầu nhiều kĩ năng và áp lực công việc lớn. Nếu bạn định hướng theo đuổi con đường nghề nghiệp Product Manager thành công hãy tham khảo thêm tại đây.

Tabbook không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung. Thông tin có trong trang web này được cung cấp trên cơ sở tham khảo nên không có đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác hoặc kịp thời…

TABBOOK

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *